Služby

Provádím znalecké posudky dle zákona č. 151/1997 Sb. a dle příslušných vyhlášek Ministerstva Financí ČR. Posudky zpracovávám:

Provádím odhady obvyklé ceny (tržní hodnoty) nemovitostí pro účely úvěrového řízení v bankovních ústavech. Jako externí odhadce nemovitostí spolupracuji s následujícími bankovními ústavy: